FB

Foreningen historie

Svendborg Handelsstandsforening så første gang dagens lys den 17. oktober 1878 under navnet Svendborg Handelsforening.

I 1870erne red Svendborg på en højkonjunktur og dermed en virkelyst, som ikke var set i mands minde. Svendeborg Bank oprettedes i 1872, Dampmøllen i 1874.

Havnen blev udvidet samtidig med at Sydfyenske Dampskibsselskab blev stiftet i 1875. I 1876 indviedes også jernbaneforbindelsen Odense-Svendborg og med linjeføringen helt ned til havnen blev bybilledet ændret radikalt. Gader blev "klipper over" og det gamle franciskanerkloster måtte vige pladsen for en stor stationsbygning. Efterfølgende fulgte jernbaneforbindelser til både Fåborg og Nyborg.

Byens blev midtpunkt for en omfattende handel med landbrugsprodukter hvortil kom en betydelig industri. Befolkningstallet steg fra 4.500 sjæle i 1850 til 11.500 i 1901.

Handelsvirksomhederne savnede et organ, som kunne tage sig af de opgaver, der opstod i forbindelse med de nye forhold, og det var baggrunden for oprettelsen af Svendborg Handelsforening i 1878. I 1919 ændrede foreningen navn til Svendborg Handelsstandsforening, hvilket var en nødvendig praktisk foranstaltning. Foreningen formål var at virke for opnåelse af enhver lettelse til fremme af byens handel og skibsfart.

De unge handelsmænds uddannelse var og er stadig en vigtig side af foreningens virksomhed. Allerede i 1879 stiftede Handelsforeningen Svendborg Handelsskole, som i oktober samme år begyndte undervisningen af de første 17 elever. Foreningen drev skolen for egne midler frem til fyrrene og havde herefter den "politiske" ledelse frem til sammenlægningen med Svendborg Tekniske Skole i 2004 til Svendborg Erhvervsskole.

Med Svendborg Handelsstandsforening som den drivende kraft blev Svendborg Handelsstandsforening en af provinsens førende Handelsskoler, som omkring år 2000 havde mere end 1700 elever under uddannelse. Foreningen er fortsat repræsenteret i skolens bestyrelse, idet 2 af medlemmerne er udpeget af foreningen.

I dag ser mixed af virksomheder i Svendborg lidt anderledes ud. De gamle søværts handelshuse og traditionelle industrivirksomheder er trådt lidt i baggrunden og andre typer erhvervsvirksomheder er kommet til.

Det er dog fortsat forenings formål sikre optimale forhold for erhvervslivet i Svendborg kommune. Det gøres ved erhvervspolitisk at arbejde for, at Svendborg er en tilgængelig by at handle, bo og arbejde i og at arbejde for en optimal udvikling af Svendborg Erhvervsskole.

I 2008 ændrede foreningen navn til Erhvervsforum Svendborg for at understrege, at foreningen ikke kun er et mødested for (detail)handelsvirksomheder, men for alle typer erhvervsvirksomheder i Svendborg.

Torvet Svendborg