FB

Mål

Vi har som formål er at arbejde for:

- Optimaleforhold for erhvervslivet i Svendborg Kommune
- At Svendborg er en tilgængelig by at handle, bo og arbejde i
- En optimal udvikling af Svendborg Erhvervsskole
 

Visionen er at skabe et dynamisk forum

  • for alle virksomheder i Svendborg Kommune, hvor egne opgaver/problemer samt erhvervspolitiske problemstillinger og tiltag kan drøftes i bestræbelserne på at fremme den erhvervsmæsæsige udvikling i kommunen.
  • Som gennem et velafbalanceret positivt og skabende samspil med de kommunale myndigheder og offentligheden skaber den fælles platform, der med styrke kan løfte områdets udvikling i den rigtige retning.
  • Som sikrer etableringen af et Erhvervenes Hus, hvor såvel handel som industri, service og turisme bor og samarbejder under samme tag.


Det vil vi gøre noget ved gennem:

  • - Erhvervspolitisk lobbyisme
  • - Repræsentation i bestyrelser og udvalg m.m. under Svendborg Kommune og Svendborg Erhvervsskole
  • - Medlemsmøder / foredragsvirksomhed med fremtrædende politikere og andre meningsdannere
  • - Netværksarbejde

havnemiljoe